Luns, 24 Novembro 2014 20:26

ELECCIÓNS Á F.G.T.M.: Acta nº 11 da Xunta Electoral - Resultados definitivoss das votacións na asemblea

Inclúese a continuación o texto da acta nº 11 de data 24/11/14, da Xunta Electoral na que se recollen os resultados definitivos das votacións celebradas na asemblea da FGTM celebrada o pasado 19 de novembro.

Texto da Acta Nº 11

A Xunta Electoral, en sesión de data 24-11-2014, procede a publicar os resultados definitivos do proceso de elección de Presidente e dos membros da Comisión Delegada, que tivo lugar na Asemblea celebrada en Santiago en data 19-11-2014. Non habendo recibido ningunha reclamación no prazo estipulado, procédese a elevar a definitivos os resultados electorais publicados no acta nº 10 e que son os seguintes:

1.-PRESIDENTE DA F.G.T.M.

D. JOSÉ LUIS CABALEIRO FERNÁNDEZ (DNI:36.118.813-G)

2.-MEMBROS DA COMISIÓN DELEGADA

Representante polo estamento de árbitros:

  1. D. ANTONIO LASÉN CASAS

Representantes polo estamento de xogadores:

  1. D. EVA MOLINA CHÁVEZ
  2. D. FRANCISCO MONROY RICO

Representante polo estamento de adestradores:

  1. D. FERNANDO ÁLVAREZ CAO

Representantes polo estamento de clubs:

  1. LICEO CASINO DE VILAGARCÍA
  2. CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARÓN
  3. CLUB TENIS DE MESA VIGO
  4. CLUB DEPORTIVO TENIS DE MESA HELIOS BEMBRIVE
  5. SALNÉS TENIS DE MESA
  6. ARTEAL TENIS DE MESA

Finalizado o proceso electoral, a Xunta Electoral procede a súa disolución.

En Narón, a 24 de Novembro de 2014

O Presidente,                                           A Secretaria,                                         O Vocal,

 

Asdo.-Luis Alberto Puga Trigás            Asdo.-Isabel Rodríguez Piñón           Asdo.- Antonio Casal Sixto

Lido 487 veces Modificado por derradeira vez o Venres, 03 Xullo 2015 12:04