Xoves, 20 Xaneiro 2022 12:20

Actualización do protocolo de xestion de casos en deporte

Pasamos mail recibido de la Xunta de Galicia, con los anexos necesarios:

Bo día, dase traslado do documento revisado " COMUNICACIÓN E XESTIÓN DE CASOS DA COVID-19 NO SECTOR DEPORTIVO FEDERADO DE ÁMBITO AUTONÓMICO E ESTATAL EN GALICIA". 

Tamén o podedes consultar na páxina web de coronavirus: https://coronavirus.sergas.es/Informacion-para-outros-colecti

O obxectivo é adaptalo á nova situación de alta transmisibilidade e á adaptación da Estratexia Nacional. A partir de agora só se teñen que remitir o anexo 1 e 2 cando que se detecten 3 casos ou máis nunha entidade deportiva, grupo de adestramento ou competición nun período corto de tempo (menos de 14 días entre o primeiro e o último caso), cun posible vínculo epidemiolóxico.

Achégase o anexo anexo II en formato editable para favorecer a súa cumplimentación. 

Lido 670 veces